Tworzymy grupę ludzi poważnie zainteresowanych historią, przeszłością i proroctwami biblijnymi. Trendy polityczne, społeczne i religijne pozwalają dostrzec, że wiele obecnych wydarzeń pokrywa się z zapowiedziami Apokalipsy oraz jej chronologią.


Księga ta stanowi ostatnią część Biblii i ukazuje dzieje ludzkości za pomocą symboli. Ich analiza prowadzi do wniosku, że proroctwa Apokalipsy dotyczące przeszłości, wypełniły się dokładnie.


Można więc przyjąć, że podobnie będzie z tymi, które dotyczą przyszłości.


W tym kontekście szczególnie zafascynowała nas książka "Apokalipsa" Jonatana Dunkela, historyka i teologa, która odsłania znaczenie symboli i proroctw biblijnych w sposób przystępny i wsparty rzetelnym materiałem dowodowym, dlatego wpłynęła ona pozytywnie na na życie tysięcy ludzi.

Założyliśmy ten portal, aby za zgodą autora udostępnić jej treść każdemu.